Lagu Hafalan

Lagu Siklus Krebs

E Glukosa Glukosa-6-fosfat C#mFruktosa-6-fosfat A BFruktosa-1,6-difosfat A Fosfogliseraldehid B1,3-difosfogliserat A3-fosfogliserat C#m2-fosfogliserat A BFosfoenol piruvat EPiruvat BAsetil CoA ESitrat AIsositrat C#malpha-ketoglutarat Suksinil CoA ASuksinat C#mFumarat Malat A B EOksaloasetat … Lagu Siklus KrebsRead More »

Lagu Perkalian

Cipt.: Angie Tanaja D ATiga dikali tiga Sembilan Bm GTiga dikali empat dua belas D ATiga dikali lima lima belas Bm G GTiga dikali enam delapan belas D ATiga dikali tujuh dua satu Bm GTiga dikali delapan dua empat D ATiga dikali Sembilan dua tujuh Bm GTiga dikali sepuluh tiga … Lagu PerkalianRead More »